Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (instalacja LAN i CCTV) przy realizacji Budowy Hali Magazynowej z Częścią Biurowo-Socjalną „STARION” w Biskupicach Podgórnych.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A.  będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar