Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 28/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. oraz 35/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał od Budimex S.A. aneksy do Umowy na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. „Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie”

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymane aneksy będą miały wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2018 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar