Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 40/2017 – ESPI Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH informację o rozszerzeniu kontraktu na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w rozbudowywanym zakładzie FIM Polska w Komornikach k. Środy Śląskiej o drugi etap inwestycji LOS2.

Uzgodniona kwota rozszerzenia przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Powyższe rozszerzenie zostanie ujęte w postaci Aneksu do umowy, o którym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar