Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 5/2018- ESPI z dnia 08.02.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skalski Sp. z o.o. S.K. Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych przy rozbudowie hali dla SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.