Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 40/2017 oraz 12/2018 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w rozbudowywanym zakładzie FIM Polska w Komornikach k. Środy Śląskiej.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar