Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 6/2018 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od CCC S.A. w Polkowicach Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych w budynku biurowym CCC.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa  będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar