Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 24/2018 –ESPI z dnia 28.05.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PB Maxbud ABJ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę na rozbudowę budynku Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej – wykonanie wew. i zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wynagrodzenie za wykonanie robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Termin rozpoczęcia: 04.06.2018 r.

Termin zakończenia: 10.09.2018 r.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa  będzie miała  wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar