Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od BRIDGESTONE Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Umowę na wykonanie instalacji nowych przewodów zasilających do maszyn HEX i HSB.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa  będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar