Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 12/2018 – ESPI oraz 40/2017 – ESPI Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w rozbudowywanym zakładzie FIM Polska w Komornikach k. Środy Śląskiej. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2018 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar