Powołanie Zarządu Elektromont S.A. na nową kadencję.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej Elektromont S.A., w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu powołany został nowy Zarząd na trzyletnią kadencję.

W skład nowego Zarządu powołani zostali:

Mirosław Matwijów – Prezes Zarządu, pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu

Przemysław Tymiński – Wiceprezes Zarządu, pełniący dotychczas funkcję Dyrektora Administracyjnego

Informacje dotyczące życiorysów członków Zarządu zamieszczone zostały na stronie internetowej Spółki.

 

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”