Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2018 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 18 czerwca 2018 r.

Charążka Wiesław

Liczba akcji: 518 345

Liczba głosów: 518 345

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,01%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,97%

 

EKOBOX  S.A.

Liczba akcji: 1 247 381

Liczba głosów: 1 247 381

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:26,47 %

% udział w ogólnej liczbie głosów:19,19 %

 

Mazur Tadeusz

Liczba akcji: 690 004

Liczba głosów: 690 004

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 14,64%

% udział w ogólnej liczbie głosów10,62%

 

Suchański Jerzy

Liczba akcji: 161 683

Liczba głosów: 161 683

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 3,43%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 2,49%

 

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 2 094 160

Liczba głosów: 2 094 160

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 44,45%

% udział w ogólnej liczbie głosów:32,22 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej