Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 24/2017 z dnia 10.07.2017 oraz 27/2017 z dnia 07.08.2017 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Centrum Medycznym Karpacz  z siedzibą w Karpaczu, ul. Myśliwska 13  Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Centrum Medyczne Karpacz.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar