Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Mostostal S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A Umowę na  wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – wykonanie rozbudowy budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie Elektromont S.A. będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.