Otrzymanie Aneksu

W nawiązaniu do komunikatu 24/2017 – ESPI  z dnia 10.07.2017 r. oraz 27/2017 – ESPI z dnia 07.08.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Centrum Medyczne Karpacz S.A.  podpisany Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany aneks będzie miał wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar