Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 47/2018 – ESPI  z dnia 27.12.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Nestle Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 13A  Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Rozbudowa i przebudowa Zakładu Produkcji Żywności dla Zwierząt w Nowej Wsi Wrocławskiej.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar