Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.

Charążka Wiesław

Liczba akcji: 518 345

Liczba głosów: 518 345

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,68%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,97%

 

EKOBOX  S.A.

Liczba akcji: 1 247 381

Liczba głosów: 1 247 381

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 20,90%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,19 %

 

Mazur Tadeusz

Liczba akcji: 690 004

Liczba głosów: 690 004

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,56%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,62%

 

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 2 094 085

Liczba głosów: 2 094 085

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 35,08%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 32,22 %

 

Kondrat Zdzisław

Liczba akcji: 1 256 150

Liczba głosów: 1 256 150

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 21.04%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,33 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej