Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT S.A. powziętych w dniu 18 czerwca 2019r. tj. po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 20 maja 2019 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  powziętych w dniu 18 czerwca 2019r. tj.  po wznowieniu obrad przerwanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego pierwotnie na dzień 20 maja 2019 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło w dniu 18 czerwca 2019 roku obrady po przerwie ogłoszonej w dniu 20 maja 2019 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 20 maja 2019 roku. Treść uchwał powziętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 20 maja 2019 roku.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załącznik: Podjęte uchwały – 2