: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczętym w dniu 20 maja 2019 r. i kontynuowanym w dniu 18 czerwca 2019r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. kontynuowanym w dniu 18 czerwca 2019 r.

Charążka Wiesław

Liczba akcji: 518 345

Liczba głosów: 518 345

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,80%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,97%

 

EKOBOX  S.A.

Liczba akcji: 1 247 381

Liczba głosów: 1 247 381

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 25,99 %

% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,19 %

 

Mazur Tadeusz

Liczba akcji: 690 004

Liczba głosów: 690 004

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 14,37%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,62%

 

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 2 094 085

Liczba głosów: 2 094 085

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 43,62%

% udział w ogólnej liczbie głosów:32,22 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej