Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 12/2019 – ESPI z dnia 16.05.2019 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Atlas Ward Polska Sp. z o.o. Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych dla zadania: rozbudowa zakładu Bridgestone w Stargardzie w zakresie budynków: Curring, Skład Odpadów oraz TTR.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.  

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar