Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu ESPI 23/2019 z dnia 31.07.2019r. Zarząd  Elektromont  S.A.  powiadamia, iż otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. kolejne zlecenie w zakresie wykonania  zadania na obiekcie Toyota w Wałbrzychu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar