RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – listopad 2019

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za  listopad 2019r.                                              

 

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.