Istotna informacja

W   nawiązaniu do komunikatu ESPI 24/2019 z dnia 08.08.2019 oraz  28/2019 z  dnia 20.09.2019 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. aneks zwiększający wartość  wykonywanych prac elektrycznych  w fabryce Mitsui High Tec w Skarbimierzu-Osiedle.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z  aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku  2020 r.  

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar