Informacja o otrzymaniu subwencji finansowej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w oparciu o program rządowy  Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm otrzymał od PFR z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50  subwencję finansową. Niniejsza subwencja została udzielona Spółce ze środków publicznych, w związku ze skutkami pandemii koronawirusa COVID-19.

Wartość subwencji przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu subwencja będzie miała wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar