Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od K&K Hydrobud Sp. z o.o. z siedzibą Pokrzywnica, ul. Głogowska 32  Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie: Hala produkcyjno-magazynowa z pomieszczeniami socjalno-biurowymi w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar