Istotna informacja

W   nawiązaniu do komunikatu ESPI 1/2019 z dnia 10.01.2019 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Mostostal S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A aneks zwiększający wartość  wykonywanych prac elektrycznych  na Inwestycji – wykonanie rozbudowy budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z  aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku  2020.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar