Istotna informacja

W  nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 9/2020 z dnia 08.06.2020r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Takenaka     Europe     GmbH Sp. z o.o.  Umowę dotyczącą wykonania instalacji elektrycznych w zakresie pomieszczeń technicznych, socjalnych i hali produkcyjnej na obiekcie Toyota w Wałbrzychu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar