Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że  podpisał z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Senatorska 18 aneks do Umowy w rachunku bieżącym  obowiązujący do 15.04.2021r. oraz aneks do Umowy kredytowej o kredyt odnawialny obowiązujący do 08.07.2021r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Mar