Informacja o uzyskaniu dotacji na kapitał obrotowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 – dotacje na  kapitał obrotowy otrzymał ze środków publicznych  od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83  dotację na kapitał obrotowy.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar