Istotna informacja


W   nawiązaniu do komunikatu ESPI 6/2020 z dnia 06.05.2020 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  K&K Hydrobud Sp. z o.o. z siedzibą Pokrzywnica, ul. Głogowska 32  aneks zwiększający wartość  wykonywanych prac elektrycznych  na Inwestycji: Hala produkcyjno-magazynowa z pomieszczeniami socjalno-biurowymi w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej

 

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z  aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku  2020.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar