Istotna informacja

W   nawiązaniu do komunikatu ESPI 14/2020 z dnia 15.07.2020 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od   Projekt Echo-136 Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Kielcach , Al. Solidarności 36  aneks zwiększający wartość  wykonywanych prac elektrycznych  na Inwestycji: Kompleks Mieszkaniowy przy ul. Ordona w Warszawie.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z  aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku  2020.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar