Istotna informacja


 

W nawiązaniu do komunikatu ESPI 26/2020 z dnia 17.11.2020r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Ambit Sp. z o.o.  z/s w Lesznie, ul.  Kąkolewska 21 Umowę na wykonanie prac elektrycznych  dla zadania: przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego Dijo we Wrocławiu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020 oraz 2021.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar