Istotna informacja

W  nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 2/2021 z dnia 09.04.2021r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Projekt Echo-130 Sp. z o.o. z/s w Kielcach , Al. Solidarności Umowę na wykonanie prac elektrycznych  dla zadania: Kompleks Biurowy -Fuzja – Łódź.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar