Powołanie Zarządu Elektromont S.A. na nową kadencję.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 roku  Rada Nadzorcza Elektromont S.A., w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu, podjęła uchwały w sprawie powołania dotychczasowych Członków Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

Informacje dotyczące życiorysów członków Zarządu zamieszczone zostały na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”