Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  w dniu 14 czerwca 2021 r.

 

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załącznik: Podjęte uchwały