Istotna informacja

W  nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 6/2021 z dnia 17.05.2021r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Takenaka     Europe     GmbH Sp. z o.o.  z/s w Warszawie, ul. Nowodworska 15/4  Umowę w zakresie wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z sieciami zewnętrznymi na  Inwestycji: Favorite Gifts Print Europe – rozbudowa istniejącej fabryki w Bolesławcu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar