Istotna informacja

W  nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 2/2022 z dnia 24.03.2022r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje,  że     otrzymał od  BSH Sprzęt Gospodarstwa   Domowego Sp. z o.o.   z/s       w    Warszawie, Al. Jerozolimskie 183  Umowę na wykonanie prac elektrycznych  w obszarze hali Logicor we Wrocławiu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2022r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar