Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania

Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2022 r. otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Pawła Kicińskiego.

Treść zawiadomienia w załączeniu  Zawiadomienie p.Kiciński

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.