Zawiadomienia o transakcjach na akcjach spółki w trybie art. 19 MAR

Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 6 czerwca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.19 ust 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko zwiazaną z Wiceprezesem Zarządu Spółki -Panem Przemysławem Tymińskim.
Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu MAR potwierdzenie MT

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.