Powołanie członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. nowej kadencji.

W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej Zarząd Elektromont S.A. informuje, że na mocy uchwał  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2022 roku powołana została Rada Nadzorcza VI kadencji w składzie:

  1. Cezary Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Katarzyna Wysokińska
  3. Arkadiusz Fijałkowski
  4. Michał Paweł Wróblewski
  5. Kamil Jerzy Suchański

Życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki  stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

CV Cezary Jasiński

CV Katarzyna Wysokińska

CV Arkadiusz Fijałkowski

CV Michał Paweł Wróblewski

CV Kamil Jerzy Suchański

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.