Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych   do    głosowania   na   Zwyczajnym    Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.

Kiciński Paweł

Liczba akcji: 3 301 296

Liczba głosów: 3 301 296

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 71,74%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 50,78%

EKOBOX S.A.

Liczba akcji: 1 272 302

Liczba głosów: 1 272 302

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 27,64%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,57%

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej