Zawiadomienia o transakcjach na akcjach spółki w trybie art. 19 MAR

Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.19 ust 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce tj. z  Panem Kamilem Suchańskim- Członkiem Rady Nadzorczej.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik: Treść zawiadomienia