Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Zarząd Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ( dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 września 2022 r. otrzymał  zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Ragnar Trade Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

Załącznik:  Treść zawiadomienia

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji