Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 32/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz raportu ESPI nr 34/2022 z dnia 1 września 2022 r., informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki złożony przez odwołanego w dniu 1 września 2022r. poprzedniego Prezesa Elektromont S.A. pana Mirosława Matwijów.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne