Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej: Elektromont S.A.,)  z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2022 r. otrzymał  zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Ragnar Trade Sp. z o.o. z/s w Warszawie. , w wyniku których Ragnar Trade sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki. Treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.

       ZałącznikI: 

  1. Treść zawiadomienia Ragnar Trade Sp. z o.o.  o przekroczeniu progu poniżej 10% głosów w Spółce
  2. Treść zawiadomienia Ragnar Trade Sp. z o.o. o przekroczeniu progu poniżej 5% głosów w Spółce

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji