Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dawniej: Elektromont S.A.) (“Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 30/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynął dwustronnie podpisany aneks zawarty z  Przedsiębiorstwem Budowlanym AMBIT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Aneks dotyczy zmiany terminu wykonania prac na Inwestycji: rozbudowa zakładu produkcyjnego w Środzie Śląskiej o halę magazynową i budynek biurowo-socjalny, wiatę, portiernię wraz z niezbędną infrastrukturą.

Nowy termin realizacji umowy został określony na 28 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne