Raport miesięczny za grudzień 2022r.

Zarząd Carbon Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za grudzień 2022 roku.

Podstawa prawna:  Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załącznik:  Raport za grudzień 2022