Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki Carbon Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Raporty okresowe w roku obrotowym 2023  będą przekazywane  w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 14.02.2023 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15.05.2023 r.
  3. Raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 11.08.2023 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14.11.2023 r.
  5. Raport roczny za 2022 r. – 31.05.2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;     „Informacje Bieżące  i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.