Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku

Zarząd Carbon Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości  raport kwartalny za okres od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:  RK IV Q 2022