Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

Zarząd Carbon Group S.A. (dalej: Spółka, Emitent) zgodnie z art 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 6 marca 2023r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od osoby sprawującej w Spółce obowiązki zarządcze. Zawiadomienie złożył Pan Cezary Jasiński – członek rady Nadzorczej Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik: treść zawiadomienia

Podstawa prawna : art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze