Otrzymanie przez Emitenta aneksu do umowy

Zarząd Carbon Group S.A. (dalej: Emitent) informuje w nawiązaniu do raportu ESPI 30/2022 i 43/2022, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisany elektronicznie dokument, którym Emitent oraz Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o. z/s w Lesznie  zgodnie i za porozumieniem stron ograniczyli zakres robót objętych Umową z dnia 29 sierpnia 2022r., o której Emitent informował w raporcie ESPI 30/2022, do prac wykonanych do dnia 3 marca 2023 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje pofne